Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským Kamenín

Petőfi Sándor Alapiskola Kéménd

 



slovensky



magyarul

 

english



deutsch