Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským Kamenín

Petőfi Sándor Alapiskola Kéménd

 slovenskymagyarul

 

englishdeutsch